ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

مدیران سخت رو چه ویژگی هایی دارند

اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی بکار برده می شود که در برابر فشارهای روانی مقاوم تر ونسبت به دیگرافراد کمتر مستعد بیماری هستند .افرادی با چنین ویزگی معمولا در زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند ونسبت به انچه انجام میدهند تعلق خاطر بیشتری دارند ودر قبال عقاید وتغییرات جدید پذیراتر می باشند .

سخت رویی یک سبک عمومی یا یک شکلی از کارکردهاست که شامل مولفه های زیر می باشد

1-مولفه شناختی:مولفه شناختیکه مربوط به چگونگی تفسیر ودرک رویدادها می باشد.

2 مولفه رفتاری :مولفه رفتاری که نحوه عملکرد ورفتار در پاسخ به رویدادهای محیطی است.

3- مولفه هیجانی: مولفه هیجانیکهمربوط به روحبه عاطفی افراد می باشد.

ویژگی افراد سخت رو

کوبازو(1979)بیان می کند که افراد سخت روی دارای سه ویژگی می باشند.

1- تعهد:منظور توانایی در گیر شدن عمیق با فعالیتها ورویدادهای زندگی است .

2-کنترل: فرد به این مساله اعتقاد داشته باشد که میتواند برروی رویدادهای زندگی خود کنترل داشته وبرروی انها تاثیر بگذارد.

3-چالش: منظور ان است که فرد علیرغم تغییرات زیادی که ذر زندگی با ان مواجه می شود همواره میتواند به رشد خود ادامه دهد.

اثرات آموزش سخت رویی

1- آموزش این ویژگی باعث رشد وپرورش ویژگیهای فردی روانی وشخصیتی از قبیل تطابق وسازگازی. انعطاف پذیری وتاب آوری در افراد می شود.

2- شناخت وپرورش مهارتها واستعدادهای چندگانه (یعنی آموزش این مسئله که افراد بتوانند در یک زمان به چند نوع از ویژگیها وتوانایی های خود توجه داشته باشند)

3- شناخت این مسئله که استرس بخشی از زندگی است واین روش بهترین رویکرد نسبت به این مسایل است.نه اینکه سعی کنید با اجتناب یا پرخاشگری با این نوع موقعیتها مقابله کنید

4- افراد با دارا بودن این توانایی قادر خواهند بود استرس های مزمن وحاد را ازهم تمیز داه وروشهای مقابله با انها را بیاموزند.

5- درک این مساله که همه انسانها در زندگی روز مره استرس را تجربه می کنندولی واکنش هریک از ما در مقابل این موقعیتها متفاوت خواهد بود .برای مثال برخی افراد واکنش شناختی وروانی از خود بروز میدهند در نهایت این نکته را در میابیم که مشکلات وسختی ها به انسان کمک می کند تا درمسیر تکامل و موفقیت گام بردارد.

مولف:دکتر طاهره رنجبری پور عضو هیئت علمی دانشگاه

منابع :بهداشت روانی: سید احمد احمدی

دستیابی سریع به سازگاری: سهراب اصفهانی

بنیادهای روانشناسی خانواده: ناصر سلیمی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.